Regionální stálá konference Karlovarského kraje (RSK)

Regionální stálá konference napomáhá Karlovarskému kraji zacílit podporu z fondů Evropské unie tak, aby lépe respektovala regionální potřeby. Mezi členy RSK patří zástupci z regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost. Více informací o RSK naleznete na webu www.rskkvk.cz.

Činnost Regionální stálé konference Karlovarského kraje je podporována z Operačního programu Technická pomoc, registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000108, název projektu: Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018–2019.

Projekt navazuje na ukončený projekt k datu 31.12.2017, registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069, název projektu: Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015–2017.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.