Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov – východ

Karlovarská agentura rozvoje podnikání realizuje společně s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov – východ. Tento dokument by měl pomoci definovat možné scénáře, jak nejlépe postupovat s transformací ekonomiky v území zasažené těžbou hnědého uhlí.

Zpracovatelem Územní studie je Institut regionálních informací, s.r.o. Brno, který závěrem roku 2020 dokončil 1. etapu Průzkumy a rozbory, která se zabývala především shromážděním dostupných podkladů a informací o stavu řešeného a zájmového území, proběhly rozhovory s klíčovými hráči v území a vše bylo přehlednou formou textově a graficky zpracováno.

Kompletní výstup je k dispozici zde.

Počátkem letošního roku byla zahájena 2. etapa s názvem Návrh, která by měla definovat již zmiňovaný nástin budoucích potřeb území a návrh rozvojové vize jak pro Mikroregion Sokolov – východ, tak i pro další zájmové území.

Dohled nad zadáním studie, nad jejím vznikem, a především nad jejím promítnutím do praxe dohlíží Inovační platforma pro strategické příležitosti, která je složena ze zástupců soukromého sektoru, veřejné správy, středního a vysokého školství, vědecké obce a dalších klíčových partnerů.


Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.