Ukončené projekty

CLUSTRAT (2011-2014)

Projekt propojuje studenty s firmami. Studenti díky projektu mohou získat praxi, zatímco firmám přinesou studenti nové podněty. Firmě jsou navíc částečně kryty náklady na mentora, kterého si sama určí. www.clustrat.eu

UNIPRANET (2011-2014)

Projekt UNIPRANET sehrál důležitou roli při rozšiřování kontaktů mezi univerzitami, veřejným a soukromým sektorem. Výstupem projektu bylo mimo jiného také zapojování studentů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni do firem Karlovarského kraje. KARP zprostředkoval 11 studentských stáží a organizoval 3 kreativní workshopy. Více informací naleznete na internetových stránkách projektu.

WORKING4TALENT (2012-2015)

Projekt realizovaný z programu INTERREG IVC byl zaměřený na sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti práce s talenty (vysokoškolskými studenty, výzkumníky a mladými profesionály). Během projektu byla zpracována lokální analýza problematiky mladých talentů v regionu, tým KARP participoval na projektovém workshopu a absolvoval také dvě zahraniční studijní návštěvy.

PODPORA ČINNOSTI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dva projekty financované z Operačního programu Technická pomoc a státního rozpočtu v letech 2015-2018. Hlavním cílem projektů byla podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje (dále jen RSK) v období 2015–2018, zajištění administrativní, organizační a koordinační činnosti sekretariátu RSK (výkonné zázemí RSK) a jejich pracovních skupin. V rámci realizace projektů byla zajišťována tvorba a pravidelná aktualizace Regionálního akčního plánu, zpracována „Analýza příčin odchodu pracovní síly z Karlovarského kraje“ a uspořádána konference na téma „Perspektivy rozvoje vysokého a středního školství v Karlovarském kraji.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.