Ukončené projekty

Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015–2017

Projekt financovaný z Operačního programu Technická pomoc a státního rozpočtu. Hlavním cílem projektu byla podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje (dále jen RSK) v období 2015–2017, zajištění administrativní, organizační a koordinační činnosti sekretariátu RSK (výkonné zázemí RSK) a jejich pracovních skupin. V rámci realizace projektu byla zajišťována tvorba a pravidelná aktualizace Regionálního akčního plánu, zpracována „Analýza příčin odchodu pracovní síly z Karlovarského kraje“ a uspořádána konference na téma „Perspektivy rozvoje vysokého a středního školství v Karlovarském kraji.

Working4Talent (2012–2015)

Projekt realizovaný z programu INTERREG IVC byl zaměřený na sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti práce s talenty (vysokoškolskými studenty, výzkumníky a mladými profesionály). Během projektu byla zpracována lokální analýza problematiky mladých talentů v regionu, tým KARP participoval na projektovém workshopu a absolvoval také dvě zahraniční studijní návštěvy.

Clustrat (2011–2014)

Projekt propojuje studenty s firmami. Studenti díky projektu mohou získat praxi, zatímco firmám přinesou studenti nové podněty. Firmě jsou navíc částečně kryty náklady na mentora, kterého si sama určí. www.clustrat.eu

UNIPRANET (2011–2014)

Projekt UNIPRANET sehrál důležitou roli při rozšiřování kontaktů mezi univerzitami, veřejným a soukromým sektorem. Výstupem projektu bylo mimo jiného také zapojování studentů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni do firem Karlovarského kraje. KARP zprostředkoval 11 studentských stáží a organizoval 3 kreativní workshopy. Více informací naleznete na internetových stránkách projektu.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.